آدرس : خیابان کارگر شمالی - امیرآباد شمالی – روبروی دانشکده فنی – نبش خیابان دهم – مجموعه ورزشی ستاره امیر

تلفن : 94 – 88336690

تلفکس :88336695