پیلاتس عبارت از تلاش برای تمرکز فکر و درایت فرد برروی عضلات بدن و چگونگی و عملکرد آنهاست. به مرور زمان و با اجرای مکرر حرکات، ذهن انسان بدن را بهتر درک می‌کند و آن را توانمندتر و متعادل تر می‌سازد. همچنین حرکات پیلاتس بر مبنای شش اصل: تمرکز، کنترل، تحرک، ایجاد نیروی دفاعی، دقت و تنفس ، بنا شده‌است.این ۶ اصل مهم پیلاتس برای کیفیت عملکرد و نتیجه موفقیت آمیز این ورزش عناصر حیاتی هستند.

ازآنجاکه این روش تمرینی در وضعیت های ایستاده ، نشسته و خوابیده بدون طی مسافت و پرش و جهش انجام می‌گیرد آسیب های ناشی از صدمات مفصلی را کاهش می‌دهد، زیرا حرکات ورزشی در دامنه‌های حرکتی در سه وضعیت فوق با اجرای تنفس‌های عمیق و انقباض های عضلانی انجام می‌گیرد.

ورزش پیلاتس دارای فواید ذیل می‌باشد:

- بالا بردن تمامی قوای بدن در این جهت که فکر و ذهن را از افکار منفی آزاد سازد.

- کاهش دهنده دردهای مهره‌ای و کمر

- ایجاد کشیدگی در ظاهر اندام

- به وجود آورنده شکل بهتر اندام

- پیشرفت انعطاف و تعادل

- افزایش قابلیت تحرک مفاصل

- تقویت سیستم قلبی- عروقی

- بالا بردن دامنه حرکتی مفاصل و عضلات

پیلاتس : یکشنبه و سه شنبه

8:30 الی 9:30 و 9:30 الی 10:30 و 11 الی 12

هزینه : 70.000 تومان ( 8 جلسه در یک ماه )